نگاهی دیگر به تفاوت دیه زن و مرد
55 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش حقوق زنان ، 17 اسفند 1382، دانشگاه مازندران
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به ماهیت دیه و بررسی مستندات اقوال چهارگانه در آن (مجازات بودن دیه، جنبة جبران خسارت داشتن، تفکیک دیه به حسب موارد و ماهیت دو گانه داشتن) جنبة خسارت داشتن دیه را جز در جنایت بر اموات ، تقویت می‎کند و بر این اساس امروزه سخن گفتن از نصف بودن دیة زن با مخالفت‎هایی روبه روشده است. یکی از راه حل‎هایی که برای برابر سازی دیه زن و مرد ارائه شده، بررسی فقهی مسئله است که کم‎تر در نوشته‎های علمی مورد توجه قرار گرفته است از این رو مقالة حاضر ضمن بررسی ماهیت دیه ، خلاصه‎ای از مستندات برابری را مطرح می‎کند و در پایان بهره گیری از حکم حکومتی و باز پرداخت مقدار دیه به صورت برابر از سوی بیمه گذار را به عنوان دو راه کار عملی برای برقراری دیه مطرح می‎سازد.