مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم(اتانازی)
52 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
با آنکه اتانازی یا قتل از روی ترحم در برخی کشورها قانونی است، از نظر فقهی حرام شناخته شده و فتوایی بر جواز آن نداریم؛ با این حال برخی رویکردها می‌تواند در عمل به رواج اتانازی منجر گردد. انتفای قصاص و دیه در صورت رضایت قبلی مجنی علیه بر قتل بنا بر برخی آرای فقهی و ظاهر مواد قانونی، نبود تصریح به جرم بودن معاونت در خودکشی در مواد قانونی، انتفای مجازات قتل عمد طبق ظاهر قانون و بنابر برخی آرای فقهی در مواردی که قتل به جای اقدام مثبت از طریق ترک فعل به انجام رسد، امکان ترک درمان در مواردی که بیمار رضایت بر درمان را اعلام نمی‌دارد، موارد تزاحم در حفظ جان که گاه معیار مشخصی برای تشخیص اهم ندارد وعدم لحاظ جنبه عمومی برای قتل جز در موارد خاص، از جمله مواردی است که درکتاب مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم (اتانازی) بررسی و راه‌کارهایی برای ممانعت عملی از ترویج اتانازی پیشنهاد شده است.