مسائل فقهی و ‏حقوقی شرکت ‏های هرمی
54 بازدید
ناشر: پژوههشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی