شرکتهای هرمی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مجتبی عرب
شرکتهای هرمی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی