نقش دادسرا در تحقق عدالت کیفری
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : احمد رضا نیازی
نقش دادسرا در تحقق عدالت کیفری