جرایم علیه حقوق پیروان ادیان با تاکید بر خشونت مذهبی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم دانشکده حقوق
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : غلامی
متاسفانه فعلا در دسترس نیست