نقش زیست بوم ساحلی و دریایی در ارتکاب جرم و راههای پیشگیری از آن
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترون
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی خلیفه
متاسفانه فعلا در دسترس نیست