بررسی عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راههای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترون
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : حسین تاج میر ریاحی
متاسفانه فعلا در دسترس نیست