صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور کیفری
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم /آموزشهای الکترونیکی
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : نعمت الله حاجعلی
متاسفانه فعلا در دسترس نیست