جرایم همراه به شرارت در بوکان و راههای پیشگیری از آن
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم آموزشهای الکترونیکی
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عبدالله زاده
متاسفانه فعلا در دسترس نیست