احصان و ملاک تحقق آن در فقه و حقوق
108 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی مجتمع آموزش عالی فقه
نام استاد/نام دانشجو : محمد اشرف صارم
متاسفانه فعلا در دسترس نیست