نقد و بررسی عوامل موثر در شکل گیری رویه قضایی در حقوق کیفری ایران
80 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم دانشکده حقوق
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : رمضانیان
متاسفانه فعلا در دسترس نیست