بررسی جنایات ارتکابی در قیام بحرین و لیبی و جایگاه دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آنها
107 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمد رضا فتاح دماوندی
متاسفانه فعلا در دسترس نیست