بررسی پیشگیری رشد مدار در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی
89 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مونا صادق
متاسفانه فعلا در دسترس نیست