حقوق محکومان به مجازاتهای بدنی و سالب حیات در مرحله اجرای مجازات با توجه به متون اسلامی و حقوق کیفری ایران
88 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عزیزی
متاسفانه فعلا در دسترس نیست